«Ελληνική περιφέρεια, αγροτικός εξηλεκτρισμός, εξωστρέφεια» στο

trong>8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ε βασικό θέμα τη ρευματοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Αχαΐας, η Βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου μίλησε χθες στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (8th Regional Growth Conference).

frame src="https://www.youtube.com/embed/eMogU0SUF_A" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Μαζί με τέσσερις ακόμα κυβερνητικούς Βουλευτές (Μ. Σούκουλη-Βιλιάλη, Φ. Μπαραλιάκος, Γ. Μπούγας και Θ. Ρουσόπουλος), η Χριστίνα Αλεξοπούλου συμμετείχε στο πάνελ «Βουλευτές σε δράση - Τα τοπικά ζητήματα, οι κοινές λύσεις», όπου και επικεντρώθηκε στην ανάγκη για χρηματοδότηση της επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Νομού, μέσω του Προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού. Όπως υποστήριξε, με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των μονάδων αυτών, ενώ δίνεται κίνητρο σε νέες οικογένειες να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στην ύπαιθρο, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας.