Γιατί βρισκόμαστε τόσο συχνά σε σχέσεις με συντρόφους που δεν αντέχουμε;

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε το σύντροφό μας;

Κατά τη θεωρητική πλευρά της αγάπης, επιθυμία μας είναι να βρούμε κάποιον με τον οποίον θα είμαστε ευτυχισμένοι.

Η αλήθεια όμως διαφέρει.

Συνήθως ψάχνουμε για ένα σύντροφο που θα εκπληρώσει προϋπάρχουσες ψυχολογικές μας ανάγκες, που μπορεί να περιλαμβάνουν και την υπόγεια επιθυμία μας για ματαίωση.

Δυστυχώς, στις ερωτικές μας επιλογές είμαστε προγραμματισμένοι να επιλέγουμε την αγάπη που μάθαμε στην παιδική μας ηλικία.

Γι’ αυτό και η επίγνωση των ασυνείδητων επιθυμιών μας θα μας βοηθήσει, όχι μόνο στην ορθή επιλογή συντρόφου, αλλά και στη διαχείρηση των συγκρούσεων στις υφιστάμενες σχέσεις μας.

Δείτε το video:

[embed]https://youtu.be/Ypq-GNaNmHw[/embed]