Εάν η οθόνη αφής είναι “παγωμένη”, δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα ή είναι εντελώς μαύρη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι δεν πάει καλά με το Galaxy τηλέφωνο ή tablet σας.

Μπορεί να πρόκειται για κάτι απλό, όπως μία εφαρμογή που δεν συμπεριφέρεται σωστά κάνοντας το τηλέφωνο να κολλάει ή για ρωγμές στην οθόνη που δυσκολεύουν την ανταπόκρισή της.

Ακολουθήστε λοιπόν τα παρακάτω βήματα ώστε να εντοπιστεί και να επιλυθεί το πρόβλημα.

Προσοχή: Το μενού κι οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο του smartphone σας αλλά και την  έκδοση του λογισμικού Android που "φοράει".

Η οθόνη είναι παγωμένη ή ανταποκρίνεται πολύ αργά

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, αφαιρέστε όλα τα μη πιστοποιημένα από τη Samsung προστατευτικά οθόνης, καθώς και τη θήκη ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ μπορεί να έρχεται σε επαφή με την οθόνη. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη αφής είναι στεγνή και καθαρή. Σε περίπτωση που φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα. Η οθόνη ενδέχεται να μην αναγνωρίζει το άγγιγμα με γάντι ή/και το άγγιγμα με εξαιρετικά ξηρά ή σκασμένων δακτύλων.

φού κάνετε όλα αυτά, ακολουθήστε τα παρακάτω:

2. Προχωρήστε σε αναγκαστική επανεκκίνηση. Για να το πετύχετε, κρατήστε πατημένα το πλήκτρο χαμηλής έντασης (Volume down) και το πλήκτρο Λειτουργίας (Power key) για 7 με 10 δευτερόλεπτα.

Σε smartphone χωρίς ειδικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής έντασης (Volume down) και το πλαϊνό πλήκτρο (Side key) για 7 με 10 δευτερόλεπτα.

m>Η εικόνα δείχνει πού βρίσκονται το πλήκτρο λειτουργίας και το πλαϊνό πλήκτρο σε 3 διαφορετικά Samsung Smartphone μοντέλα.

2. Βελτιστοποιήστε την απόδοση της συσκευής σας.

λειτουργία “Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής” θα βελτιώσει τη συνολική απόδοση του τηλεφώνου σας, πραγματοποιώντας σάρωση για σπατάλη χώρου αποθήκευσης και άλλα πιθανά προβλήματα. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής. Στη συνέχεια πατήστε Επιδ. τώρα.

3. Ελέγξτε για ενημέρωση λογισμικού.

εταβείτε στις Ρυθμίσεις, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Ενημέρωση λογισμικού ή Ενημέρωση συστήματος. Πατήστε Έλεγχος για ενημερώσεις ή Λήψη και εγκατάσταση.

Εάν μία ενημέρωση είναι διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την ολοκληρώσετε.

4. Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σε Ασφαλή λειτουργία.

ρχικά ανοίξτε το μενού Λειτουργίας (Power menu).

ε συσκευές με κανονικό Power key, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Λειτουργίας (Power key) μέχρι να εμφανιστεί το μενού Λειτουργίας (Power menu).

Στα τηλέφωνα με κανονικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί το μενού Λειτουργίας (Power menu).

Στα τηλέφωνα χωρίς ειδικό πλήκτρο λειτουργίας, σύρετε προς τα κάτω με δύο δάκτυλα από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία (Power) στο πάνω μέρος της οθόνης.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί τερματισμού λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Ασφαλής λειτουργία. Πατήστε Ασφαλή λειτουργία για να κάνετε εκκίνηση στο τηλέφωνό σας σε Ασφαλή λειτουργία.

άν έχετε εισέλθει σε Ασφαλή λειτουργία επιτυχώς, θα δείτε στο κάτω μέρος της οθόνης σας την ένδειξη “Ασφαλής λειτουργία”.

mg class="alignnone wp-image-22989" src="https://www.freeopinion.news/wp-content/uploads/2021/09/4-gr-samsung-phone-touchscreen-is-responding-slowly-or-not-at-all-144x300.png" alt="" width="220" height="458" />

Εάν το τηλέφωνό σας λειτουργεί κανονικά στην Ασφαλή λειτουργία, απεγκαταστήστε όλες τις εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν ή ενημερώθηκαν ακριβώς πριν ξεκινήσει το πρόβλημα. Μετά την απεγκατάσταση κάθε εφαρμογής, επανεκκινήστε το τηλέφωνο και ελέγξτε εάν λειτουργεί κανονικά.

Για να βγείτε από την Ασφαλή λειτουργία, σύρετε με τα δάκτυλά σας από το πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε το μήνυμα για να απενεργοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία.

m>Εάν όμως τα προβλήματα παραμένουν, δυστυχώς θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.

Η οθόνη του Galaxy τηλεφώνου ή tablet είναι μαύρη

1. Πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, αφαιρέστε όλα τα μη πιστοποιημένα από τη Samsung προστατευτικά οθόνης, καθώς και τη θήκη ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ μπορεί να έρχεται σε επαφή με την οθόνη. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη αφής είναι στεγνή και καθαρή. Σε περίπτωση που φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα. Η οθόνη ενδέχεται να μην αναγνωρίζει το άγγιγμα με γάντι ή/και το άγγιγμα με εξαιρετικά ξηρά ή σκασμένων δακτύλων.

φού κάνετε όλα αυτά, ακολουθήστε τα παρακάτω:

2. Ελέγξτε το κινητό τηλέφωνο για πιθανή ζημιά.

l>

 • Εάν η οθόνη σας είναι ραγισμένη ή χτυπημένη, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής ή το πλήκτρο Λειτουργίας, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 • Εάν όμως η οθόνη σας είναι ραγισμένη ή χτυπημένη και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής και το πλήκτρο Λειτουργίας, τότε απαιτείται επισκευή. Επισκεφθείτε λοιπόν ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.
 • ul>

  trong>3. Αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής.

  Εάν έχετε ειδικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής Έντασης (Volume down) και το πλήκτρο Λειτουργίας (Power key) για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

  m>Η εικόνα δείχνει πού βρίσκονται το πλήκτρο λειτουργίας και το πλαϊνό πλήκτρο σε 3 διαφορετικά Samsung Smartphone μοντέλα.

  ια να επανεκκινήσετε μία συσκευή χωρίς ειδικό πλήκτρο Λειτουργίας (Power key), σύρετε προς κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας 2 δάκτυλα για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία, και στη συνέχεια Απενεργοποίηση.

  mg class="alignnone wp-image-22988" src="https://www.freeopinion.news/wp-content/uploads/2021/09/3-gr-samsung-phone-touchscreen-is-responding-slowly-or-not-at-all-144x300.png" alt="" width="256" height="533" />

  trong>4. Φορτίστε την μπαταρία

  ρησιμοποιώντας ένα φορτιστή Samsung, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB στο φορτιστή και συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα που λειτουργεί.

  Αφού έχει φορτίσει για μία ώρα, αποσυνδέστε τη και ενεργοποιήστε τη. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο Samsung Galaxy που δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο.

  l>

 • Εάν ή κινητή συσκευή σας δεν ενεργοποιηθεί μετά τη φόρτιση, δοκιμάστε ξανά μία αναγκαστική επανεκκίνηση.
 • Εάν συνεχίζετε να βλέπετε μία μαύρη οθόνη, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναγκαστική επανεκκίνηση ή η συσκευή σας κάνει θόρυβο και δονείται (με την οθόνη ακόμα μαύρη), τότε απαιτείται επισκευή. Επισκεφθείτε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.
 • ul>

  trong>Αυξήστε την ευαισθησία της οθόνης αφής στο τηλέφωνο

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

  trong>2. Πατήστε Οθόνη, στη συνέχεια σύρετε προς τα κάτω και πατήστε στο διακόπτη δίπλα στην Ευαισθησία αφής.

  m>Σε περίπτωση όπου έχετε δοκιμάσει τα παραπάνω βήματα και το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για να δηλώσετε τη βλάβη.

  www.samsung.com