Μία συζήτηση με ενδιαφέρον και ένταση για την υπόθεση Novartis ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη (ΝΔ), τον Δημήτρη Βέττα και τον Παύλο Σαράκη