Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Γερανίου και στις πέριξ οδούς.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση του παρανόμου εμπορίου και του εμπορίου ναρκωτικών.