Το δικαίωμα να συμβιώνουν "εννόμως" με πολιτικό γάμο άτομα του ιδίου φύλου εξετάζει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κυβέρνηση εξετάζει σχετικό αίτημα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπάρχουν όμως καθυστερήσεις καθώς πρέπει να ρυθμιστούν νομικά θέματα  συγγενικών δικαιωμάτων που θα απορρέουν από γάμους αυτής της μορφής.

Επίσης, απαιτείται και σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να παρακαμφθεί η υπ’ αριθμ. 1428/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ανυπόστατος ο πολιτικός γάμος μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

Το ανώτατο δικαστήριο είχε επικυρώσει σχετική απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Στη συγκεκριμένη απόφαση, «υπό το κρατούν νομικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν νοείται πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων, είναι δε έτερο το ζήτημα, αν υφίσταται ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, όπως ήδη έχουν πράξει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες».

* Το Εφετείο Δωδεκανήσου είχε ακυρώσει γάμο δύο ατόμων του ιδίου φύλου που είχε τελεστεί στο δημαρχείο της Τήλου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει τη βοήθεια του αντίστοιχου υπουργείου της Γαλλίας, όπου επιτρέπεται ο πολιτικός γάμος μεταξύ των ατόμων του ιδίου φύλου, αλλά και αναγνωρίζονται πλήρως ίσα δικαιώματα σε σχέση με τα παιδιά που θα αποκτηθούν από το ζευγάρι.