Έκτακτο «Δώρο Πάσχα» έως και 300 ευρώ θα πάρουν φέτος 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχοι.

Δικαιούχοι είναι όσοι συνταξιούχοι δεν πήραν φέτος αύξηση ή πήραν μια αύξηση μικρότερη από 7% (το σύνολο της αύξησης ήταν 7,75%).


Οι πιστώσεις του έκτακτου Δώρου θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, από τις 17:00 το απόγευμα και μετά.

Ποιοι θα πάρουν 300 ευρώ
 

Τα ποσά του έκτακτου δώρου θα είναι τρία: 200, 250 και 300 ευρώ. Το υψηλότερο δώρο των 300 ευρώ θα πάρουν:
 
120.000 συνταξιούχοι (το 5% του συνόλου των συνταξιούχων) με συντάξεις από 800 έως 1.000 ευρώ, που δεν πήραν καθόλου αύξηση, καθώς διατηρούν σημαντική προσωπική διαφορά. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν το υψηλό μπόνους των 300 ευρώ


370.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 800 ευρώ, οι οποίοι έλαβαν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ, αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση, καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά. Και αυτή η κατηγορία θα λάβει το υψηλό μπόνους των 300 ευρώ για να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας

 

70.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 έως 1.100 ευρώ, που επίσης δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Είχαν, ωστόσο, μηδαμινή ωφέλεια 36 ευρώ το χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και αυτό το πλήθος των συνταξιούχων θα λάβει επίδομα 300 ευρώ.

Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ
 
  
Το μεσαίο δώρο των 250 ευρώ θα πάρουν:

 

300.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν αυξήσεις και είχαν ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης περίπου 111 ευρώ ετησίως. Αυτό το πλήθος των συνταξιούχων θα λάβει επίδομα 250 ευρώ.

 

94.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% αλλά πήραν μικρότερη αύξηση έως 3,49%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν ενίσχυση 250 ευρώ.

Ποιοι θα πάρουν 200 ευρώ
 

Το μικρό δώρο των 250 ευρώ θα πάρουν:

 

33.000 συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 έως 1.600, που έλαβαν αύξηση έως 3,49%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν μπόνους 200 ευρώ.

 

158.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση από 3,5% έως 6,9%. Και αυτό το πλήθος των συνταξιούχων θα λάβει μπόνους 200 ευρώ.