Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις (ΦΕΚ 2000 Β / 27-3-2023 και 2132 Β / 3-4-2023) όπου περιγράφονται τα κριτήρια απονομής ανταμοιβής, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και η διαδικασία καταβολής της στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων.


 Το Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αφορά δημοσίους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την υλοποίηση των στόχων των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, καθώς και 6.000 δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση Έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

 
Η εφαρμογή της δράσης είναι πιλοτική και μετά την ολοκλήρωσή της θα αξιολογηθεί, με στόχο να επεκταθεί και σε άλλους στρατηγικούς τομείς του Δημοσίου.

 
Το έργο παρουσιάστηκε λεπτομερώς από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο.

Kατεβάστε και μελετήστε το ΦΕΚ ΕΔΩ