Αποζημίωση ύψους 8.000 ευρώ επιδίκασε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πολίτη, επειδή η εκδίκαση της υπόθεσής της είχε λάβει 11 αναβολές, με αποτέλεσμα η απόφαση να καθυστερήσει πέντε χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιοκτήτρια ακίνητων διεκδικούσε αποζημίωση 4,5 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο, επειδή τρία ακίνητά της υπήχθησαν στο καθεστώς εφαρμογής της αρχαιολογικής νομοθεσίας και δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν.


Η αίτηση της ιδιοκτήτριας κατατέθηκε στο ΣτΕ τον Μάρτιο του 2018 και αρχικά προσδιορίστηκε να συζητηθεί δύο χρόνια αργότερα (Φεβρουάριος 2020), αλλά αναβλήθηκε 11 φορές!

Η υπόθεση τελικά συζητήθηκε 4 χρόνια αργότερα (Δεκέμβριο του 2022) και μετά από 8 ημέρες έγινε η διάσκεψη. Η απόφαση, με την οποία δικαιώθηκε η ιδιοκτήτρια, δημοσιεύθηκε 3 μήνες μετά, το Μάρτιο του 2023.

Στην αίτηση αποζημίωσης, η ιδιοκτήτρια υποστήριξε ότι η υπόθεσή της δεν είχε καμία πολυπλοκότητα, υπήρχε σχετική νομολογία για την υπόθεση και ότι έχει περιέλθει «σε κατάσταση άγχους και στενοχώριας» λόγω «της ζωτικής σημασίας τής υπόθεσης για τα συμφέροντά της», κάτι που καθιστά επιβεβλημένη την επιδίκαση του ποσού των 8.000 ευρώ, ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσής της.

Το ΣτΕ έκρινε ότι το χρονικό το διάστημα που διήρκεσε η εκδίκαση της υπόθεσή της, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της «εύλογης διάρκειας», ούτε τις απαιτήσεις της «λογικής προθεσμίας» κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

 
 

 
Παράλληλα, κρίθηκε από το δικαστήριο ότι η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε πράγματι στην αιτούσα ηθική βλάβη για «την αποκατάσταση της οποίας κρίνεται δικαιολογημένη, ως δίκαιη ικανοποίηση, η επιδίκαση σε αυτήν εύλογου χρηματικού ποσού».