Ανοιχτή παραμένει από την Τετάρτη 7 Απριλίου, η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή δηλώσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Η προθεσμία για τις υπεύθυνες δηλώσεις λήγει στις 23 Απριλίου 2021.

Σημειώνεται ότι, η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ των ειδικών κατηγοριών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διασταυρώσεων και ελέγχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά στοιχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων είναι από τις 7 Απριλίου έως και τις 23 Απριλίου 2021.

Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες

φορτοεκφορτωτές,

νεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων,

ροπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου,

νεργά μέλη σωματείων ερασιτεχνικού αθλητισμού,

ασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες,

ωλητές λαϊκού λαχείου,

ναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου,

ργαζόμενοι που εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών-φυσικών προσώπων-συναπασχόληση,

ωλητές υπαίθριου εμπορίου,

ιανομείς του περιοδικού ΣΧΕΔΙΑ, εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους) ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.