Αυξήσεις ως 130 ευρώ και αναδρομικά ως 520 ευρώ έρχονται για συνταξιούχους 10 επικουρικών ταμείων, όπως των δικηγόρων, δημοτικών υπαλλήλων, Δημοσίου, γεωργικών ενώσεων, ναυτιλιακών πρακτορείων, τραπεζών και άλλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου.

Περισσότερο κερδισμένοι από όλους με τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι περίπου 250.000 συνταξιούχοι που είχαν μειώσεις επικουρικών από 24% ως 55%, οι οποίες αποκαθίστανται με τον νέο νόμο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις περικοπές του Νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παίρνουν:

• 139.055 συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ,που είχαν περικοπή 50,73% στις επικουρικές τους τον Ιούνιο του 2016 με τον επανυπολογισμό του Νόμου 4387.

? 1.100 συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι της πρώην Τράπεζας Πίστεως (ΤΑΠΤΠ), οι οποίοι είχαν μείωση 55%.

? 8.858 συνταξιούχοι του ΤΕΑΥΕΚ, που είχαν μείωση 47,89% το 2016.

? 7.341 συνταξιούχοι δικηγόροι (ΤΕΑΔ), που έχασαν το 43,95% της επικουρικής τους το 2016.

? 21.618 συνταξιούχοι του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ ναυτικοί, που μέτρησαν απώλειες 40,24%.

? 2.813 συνταξιούχοι του επικουρικού ταμείου Γεωργικών Ενώσεων, που έχασαν το 39,56% της επικουρικής τους το 2016.

? 1.758 εργαζόμενοι σε εταιρίες οινοποιίας, ζυθοποιίας & οινοπνευματοποιίας, που έχασαν το 31,95% της επικουρικής τους το 2016.

? 3.215 συνταξιούχοι με επικουρική από το ταμείο Ναυτιλιακών και Τουριστικών Πρακτορείων, που έχασαν το 32,89% της επικουρικής τους.

? 3.887 συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας, που μέτρησαν απώλειες 42,4%.

? 16.265 συνταξιούχοι του ΤΑΔΚΥ (επικουρικό δημοτικών υπαλλήλων), οι οποίοι είχαν περικοπές 29%.

? 605 συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι της ΕΤΒΑ με μείωση 25,23% τον Ιούνιο του 2016.

? 1.114 συμβολαιογράφοι, που έχασαν το 23,95% της επικουρικής τους τον Ιούνιο του 2016.

? 538 συνταξιούχοι από το επικουρικό των πρατηριούχων υγρών καυσίμων που απώλεσαν το 38,37% της επικουρικής τους.

Στους κερδισμένους είναι και άλλοι 40.000 συνταξιούχοι που πληρώθηκαν την πρώτη επικουρική μετά τον Ιούνιο του 2016 από τα παραπάνω Ταμεία έχοντας υποβάλει αίτηση ως τις 31/12/2014. Η επικουρική τους βγήκε μεν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά επανυπολογίστηκε και μειώθηκε εφόσον ο συνταξιούχος ξεπερνούσε τα 1.300 ευρώ σε άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Μικρότερες αυξήσεις θα πάρουν οι συνταξιούχοι όλων των άλλων επικουρικών ταμείων, γιατί είχαν και μικρότερες μειώσεις (κάτω από 20%) στις επικουρικές τους μετά τον Ιούνιο του 2016.

Τι παίρνουν από αύξηση και αναδρομικά συνταξιούχοι 10 επικουρικών ταμείων

Τα ποσά των αυξήσεων και τα αναδρομικά για 10 επικουρικά ταμεία παρουσιάζονται στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Ανά Ταμείο και ανάλογα με τη σύνταξη, τα ποσά αυξήσεων και αναδρομικών διαμορφώνονται ως εξής:

Επικουρικές ΤΕΑΔ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 655 ευρώ παίρνει σήμερα 250 ευρώ μετά τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου. Θα έχει αύξηση 130 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 357 ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2020 (προ φόρου) και αναδρομικά τετραμήνου 520 ευρώ.

πικουρικές ΤΑΔΚΥ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 622 ευρώ παίρνει σήμερα 316 ευρώ μετά τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου. Θα έχει αύξηση 70 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 363 ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2020 (προ φόρου) και αναδρομικά τετραμήνου 280 ευρώ.’

πικουρικές ΤΣΕΑΠΓΣΟ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 541 ευρώ το 2010 που παίρνει σήμερα 230 ευρώ. Θα έχει αύξηση 113 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 323 ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2020 (προ φόρου) και αναδρομικά τετραμήνου 452 ευρώ.

πικουρικές ΤΕΑΔΥ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 490 ευρώ που παίρνει σήμερα 282 ευρώ. Θα έχει αύξηση 32 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 314 ευρώ μικτά και 296 ευρώ μετά την εισφορά ασθενείας 6% από τον Φεβρουάριο του 2020 (προ φόρου), ενώ θα πάρει και αναδρομικά τετραμήνου 452 ευρώ.

πικουρικές ΤΕΑΕΙΓΕ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 380 ευρώ που παίρνει σήμερα 234 ευρώ. Θα έχει αύξηση 29 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 247 ευρώ μετά την εισφορά ασθενείας 6%, ενώ θα πάρει και αναδρομικά τετραμήνου 117 ευρώ.

πικουρικές ΟΤΕ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 440 ευρώ, που παίρνει σήμερα 277 ευρώ μικτά, θα έχει αύξηση 9 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 285 ευρώ μικτά που ήταν πριν από τη μείωση Κατρούγκαλου, ενώ μετά την εισφορά ασθενείας 6% θα πάρει 268 ευρώ και αναδρομικά τετραμήνου 35 ευρώ. Οι αυξήσεις είναι μικρές γιατί ήταν πολύ μικρές και οι μειώσεις.

πικουρικές ΕΡΤ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 480 ευρώ, που παίρνει σήμερα 286 ευρώ μικτά, θα έχει αύξηση 22 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 308 ευρώ που ήταν πριν από τη μείωση Κατρούγκαλου, ενώ μετά την εισφορά ασθενείας 6% θα πάρει 289 ευρώ και αναδρομικά τετραμήνου 87 ευρώ.

πικουρικές ΕΤΒΑ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 533 ευρώ που παίρνει σήμερα 270 ευρώ μικτά θα έχει αύξηση 68 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 338 ευρώ που ήταν πριν από τη μείωση Κατρούγκαλου, ενώ μετά την εισφορά ασθενείας 6% θα πάρει 318 ευρώ και αναδρομικά τετραμήνου 271 ευρώ.

πικουρικές ναυτιλιακών πρακτόρων: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 583 ευρώ, που παίρνει σήμερα 277 ευρώ μικτά, θα έχει αύξηση 89 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 366 ευρώ που ήταν πριν από τη μείωση Κατρούγκαλου, ενώ μετά την εισφορά ασθενείας 6% θα πάρει 344 ευρώ και αναδρομικά τετραμήνου 356 ευρώ.

πικουρικές ΤΣΜΕΔΕ: Συνταξιούχος με αρχική επικουρική 420 ευρώ, που παίρνει σήμερα 245 ευρώ μικτά, θα έχει αύξηση 12 ευρώ το μήνα με την επικουρική στα 257 ευρώ που ήταν πριν από τη μείωση Κατρούγκαλου, ενώ μετά την εισφορά ασθενείας 6% θα πάρει 242 ευρώ και αναδρομικά τετραμήνου 50 ευρώ.