Σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα θα έχουν καταβληθεί στους περισσότερους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος και του επιδόματος θέρμανσης τα ποσά που δικαιούνται.

Για όσους έχουν να λαμβάνουν τα 700 ευρώ του κοινωνικού μερίσματος, θα δουν αυτά τα ποσά μέχρι αύριο καθώς προέκυψαν ορισμένες εκκρεμότητες με ενστάσεις αιτούντων.

Η πλατφόρμα αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 15 Ιανουαρίου, ώστε να εξεταστούν όλες οι ενστάσεις και να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα όλοι όσοι το δικαιούνται.

Το μέρισμα λαμβάνουν:

Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

οικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

οικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ' αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.