Υπέρ της μείωσης των δικαστικών διακοπών, δηλαδή της παράτασης του δικαστικού έτους, τάσσεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ, διαχωρίζοντας έτσι τη θέση της από τις άλλες δικαστικές ενώσεις που αντιτάχθηκαν μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως σημειώνει η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ «η μείωση του χρόνου των δικαστικών διακοπών, τουλάχιστον καθ’ όσον αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται επιβεβλημένη». Και αυτό προκειμένου οι δικαστές του να συνεισφέρουν, στο βαθμό που τους αναλογεί, στην κοινή προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας.

H ANAΚΟΙΝΩΣΗ: «Οι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκούν τα καθήκοντά τους συναισθανόμενοι πλήρως την κρισιμότητα της παρούσας συγκυρίας, χωρίς να φείδονται προσπαθειών και χωρίς να έχουν ανάγκη παραινέσεων προς τούτο.