Είναι ορισμένες στιγμές όπου θαυμάζεις τους άνδρες της Αστυνομίας οι οποίοι ενεργούν πέρα από τα όρια του καλώς εννοούμενου καθήκοντος.

iv dir="auto">