Δεν εντοπίστηκε καμία ένδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης αναφορικά με την υπόθεση Novartis για τους Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο

Οι εισαγγελείς οικονομικών εγκλημάτων, ερεύνησαν τις καταγγελίες των προστατευόμενων μαρτύρων για τους Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο, και από την έρευνα δεν εντοπίστηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο.

Στη διάταξη αρχειοθέτησης χαρακτηρίζουν τις καταγγελίες αυτές αόριστες και, μεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Από τις ενέργειες του Άδωνι Γεωργιάδη δεν αποδεικνύεται ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας Novartis ή βλάβη των συμφερόντων των ανταγωνιστριών εταιρειών, σε κάθε δε περίπτωση η συμπεριφορά του δεν αποδεικνύει άτομο που έχει δωροδοκηθεί και που επιχειρεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της εταιρείας.

Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του Δημήτρη Αβραμόπουλου δεν προέκυψαν πιστώσεις που να προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να σχετίζονται με την εταιρεία Νovartis.

Συνεπώς, εκ του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της παθητικής δωροδοκίας-δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».