Στο πλαίσιο του 4ου κύκλου χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Δήμων από το εργαλείο «European City Facility - (EUCF)», ο Δήμος Νέας Σμύρνης επιλέχθηκε για χρηματοδότηση ανάμεσα σε 47 δήμους σε όλη την Ευρώπη και μόλις 3 σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Με τη χρηματοδότηση αυτή, ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στην εκπόνηση ενός επενδυτικού σχεδίου με δράσεις για την Ενέργεια και το Κλίμα. Μέσω του EUCF, επίσης, θα μπορέσει να ενισχύσει επικουρικά τη χρηματοδότηση μελετών και υπηρεσιών προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα νέα έργα, τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

*Γράφει ο Γιώργος Κρικρής

Ως αντιδήμαρχος και συντονιστής στην εκπόνηση του Τοπικού Σχέδιου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022 βασική μου προτεραιότητα υπήρξε πάντα η συμβολή κάθε πρωτοβουλίας στην κλιματική ουδετερότητα της περιοχής μας. Το συγκεκριμένο σχέδιο συμβάλλει στην εδραίωση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης - διαδικασία που προβλέπεται στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (άρθρο 18 του Ν.4819/2021) -, υπό την έννοια ότι η διαλογή και εν συνεχεία, η δημιουργική επεξεργασία υλικών αποτελεί βασικό κομμάτι σε μια ενιαία στρατηγική μείωσης της ταφής των σύμμεικτων αποβλήτων.

Στον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα της πόλης μας προτείνουμε το σχηματισμό ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), στο οποίο οι πολίτες αποθέτουν μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά σκεύη, έπιπλα κ.λπ.

Επίσης, ο Δήμος στην προσπάθεια να συμμορφωθεί με τον Νόμο 4736/2020 για τα πλαστικά μιας χρήσης, είναι εφικτό να προγραμματίσει τη λειτουργία ενός δικτύου 35 κοινόχρηστων βρυσών σε πλατείες, παιδικές χαρές και δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Από τη συγκεκριμένη δράση το περιβάλλον επωφελείται με 200 λιγότερα πλαστικά μπουκάλια για κάθε έναν άνθρωπο που σταματά να αγοράζει εμφιαλωμένο νερό για ένα χρόνο.

Στο ίδιο πλαίσιο, και βάσει του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέτασε δυνατότητες χρηματοδότησης για δράσεις, όπως η μείωση της σπατάλης τροφίμων και συμμετέχει σε τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα για ευαισθητοποίηση μαθητών και νέων.

Αναφορικά με δράσεις διαλογής στην πηγή, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε την τελευταία περίοδο στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι), με την προμήθεια επιπλέον εξωτερικών κάδων συλλογής, κάδων κουζίνας, βιοδιασπώμενων σάκων, αλλά και σχετικών απορριμματοφόρων οχημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο δράσης, ενισχύθηκε η ανάπτυξη δικτύου επιτόπιας κομποστοποίησης, αξιοποιώντας αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για κάδους οικιακής κομποστοποίησης, διανέμοντας κάδους σε 20 σχολεία (παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια).

Τέλος, η ανάπτυξη και εφαρμογή του πιλοτικού συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» για τα βιολογικά απόβλητα των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, με αντίστοιχο σύστημα επιβράβευσης μέσω ανταποδοτικών τελών, αποτελεί βασικό στόχο μας και είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε στην επόμενη θητεία.

Πάνω από όλα, όμως, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ανταποδοτική αξία της προσπάθειάς μας είναι η πραγματοποίηση πάνω από 50 ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Νέας Σμύρνης, των φορέων της πόλης μας, καθώς και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μόνο με την κινητοποίηση όλων μας το περιβαλλοντικό μέλλον της Νέας Σμύρνης θα είναι ελπιδοφόρο και βιώσιμο.
Οι συνέπειες την κλιματικής κρίσης είναι παρούσες και ο μόνος δρόμος είναι η υιοθέτηση πιο πράσινων συνηθειών.


*Ο Γιώργος Κρικρής είναι Πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Νέας Σμύρνης
Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα είναι Υποψήφιος Δήμαρχος Νέας Σμύρνης