Φωτογράφησε ή φωτογράφισε; Mε "η" ή με "ι";

χετε αναρωτηθεί ποτέ;

Θεωρούνται και οι δύο γραφές αποδεκτές - σωστές, με (ας πούμε) επικρατέστερο το «φωτογραφίζω» - «φωτογράφιση» κ.λπ. (λόγω «φωτογραφίας»).

πάρχει όμως και η εκδοχή «φωτογραφώ» - «φωτογράφηση».

Θυμηθείτε ότι και το φωτογραφίζω = φωτογράφιση και το φωτογραφώ (παλαιότερο) = φωτογράφηση θεωρούνται (από τα λεξικά _το έψαξα), σωστά και τα δύο, όχι απλώς αποδεκτά.

Το ζήτημα είναι πως ο συντάκτης δεν έχει... αποφασίσει...

οιον δρόμο θέλει να διαβεί και ποιον ν' αφήσει.